Ärende

9. Utvecklat arbetssätt rörande nämndens upphandlingar