Ärende

10. Delegatons- och arbetsordning för socialnämnden