Ärende

6. Brottsofferjouren: Kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare