Ärende

6. Delegations- och arbetsordning för socialnämnden