Ärende

17. Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala Stadsmission