Ärende

15. Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala kvinnojour