Ärende

10. Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Hjälp till behövande