Ärende

4 Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020