Ärende

8 Uppföljning av socialförvaltningens administrativa stöd på Hamnesplanaden