Ärende

6. Förslag till nya riktlinjer avseende sociala föreningar