Ärende

4. Ekonomisk månadsuppföljning per november 2017