Ärende

7 Överenskommelse om partnerskap med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS