Ärende

14 Överensk ommelse om drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare