Ärende

12 Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 2016