Ärende

11. Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper