Ärende

7. Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP