Ärende

11. Remiss: Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun