Ärende

6. Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet 2016