Ärende

13. Tjejers Rätt i Samhället, TRIS ansökan om verksamhetsbidrag 2016