Ärende

10. Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm avseende utdömande av vite