Ärende

24. Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården: Bidrag till föreningar 2017