Ärende

23. Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån: Bidrag till föreningar 2017