Ärende

5. Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende utdömnade av vite