Ärende

4. Kommunrevisionen: Granskning av närvårdsarbetet i länet