Ärende

6. Förslag på åtgarder för ekonomi i balans