Ärende

10. Omställningsplan för socialnämnden, redovisning av avtal och leverantörer