Ärende

32. Verksamhetsbidrag till Livets Ord avseende drift av härbärge