Ärende

16. Mottagningen mot våld i nära relation, MVU: Ansökan om bidrag 2016