Ärende

15. Uppsala Stadsmission/Kvinnobyrån: Ansökan om bidrag 2016