Ärende

14. Uppsala Stadsmission/Mikaelsgården: Ansökan om bidrag 2016