Ärende

10. Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet