Ärende

6. Revidering av riktlinjer för myndighetsutövning