Socialnämnden för barn och unga

Socialnämnden för barn och unga upphörde 31 december 2014. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är socialnämnden och kommunstyrelsen.

Styrdokument

Se alla styrdokument