Ärende

10. Revidering av räddningsnämndens delegationsordning

Det här är ett beslutsunderlag.