Ärende

03. Medborgarmotion beträffande dygnet runt-bemanning på Östhammars brandstation

Det här är ett beslutsunderlag.