Ärende

9. Fördelning av arbetsmiljouppgifter - ny brandchef

Det här är ett beslutsunderlag.