Ärende

6. Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2018

Det här är ett beslutsunderlag.