Remiss

1.8 Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun