Möteshandlingar

Plan- och byggnadsnämnden 15 februari

Kallelse och protokoll

Öppna alla

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ärenden

Öppna alla
 • 1 Naturreservat Årike Fyris

  Typ av handling

  Ärende

  Sammanfattning

  Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till skötselplan och ett beslut för det blivande naturreservatet Årike Fyris, vilket omfattar 482 hektar i Uppsala kommun. Förslaget är på remiss från 19 februari till 19 mars. Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Förslag till föreskrifter och förvaltningsinriktning beskrivs i text och karta. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området. Skötselplanen beskriver det övergripande målet med skötseln av naturreservatet och dess olika skötselzoner. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden, samt kartor över dessa.

  Organisation:
  Plan- och byggnadsnämnden
  Publicerad:
  14 februari 2018
  Ämne:
  Bygga, bo och stadsplanering Folkhälsa Kultur, idrott och fritid Miljö och klimat Natur och park