Ärende

8. Förslag om upphandling av drift för bostad med särskild service, LSS