Ärende

8. Uppsala Parkinsonförening, ansökan om bidrag år 2019

Det här är ett beslutsunderlag.