Ärende

5. Ersättnings- och uppföljningsmodell för samverkan vid utskrivning

Det här är ett beslutsunderlag.