Ärende

40. Prostatacancerföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag år 2019