Ärende

38. Hörselskadades förening i Uppsala, ansökan om bidrag år 2019