Ärende

30. HSO i Uppsala kommun, ansökan om bidrag år 2019