Ärende

14. Stroke Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2019