Ärende

13. Synskadades Riksförbund (SRF) Uppsala-Knivsta, ansökan om bidrag år 2019