Ärende

11. Uppsala Kulturförening, ansökan om bidrag år 2019

Det här är ett beslutsunderlag.