Ärende

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2017