Ärende

Svar på frågor ställda till majoriteten (S) i omsorgsnämnden